Chateau

Ukulele
       
Kopia chateau ukulele pomarańczowe Chateau U1100 LY
Ukulele LY Light Yellow
ukulele fiolet Chateau U1100 LY Ukulele LP Light Purple  
ukulele czerwo Chateau U1100 LY Ukulele RD Red
ukulele pink Chateau U1100 LY Ukulele PK Pink
ukulele zielone Chateau U1100 LY Ukulele GN Green
ukulele niebieskie Chateau U1100 LY Ukulele LB Light Blue